herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XXXII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU Z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z BROKER Krzysztof Łukaszczyk, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Targowa 9.

UCHWAŁA  NR XXXII/364/2014

RADY  MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU

Z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z BROKER

Krzysztof Łukaszczyk, 66-400    Gorzów Wlkp., ul. Targowa 9.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) . Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

 

uchwala co następuje:

 

§1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Trzcińsko-Zdrój do współpracy z BROKER Krzysztof Łukaszczyk, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Targowa 9 w celu gospodarczego wykorzystania surowców naturalnych - torfu i gytii węglanowej zalegających na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

do uchwała NR XXXII/364 /2014

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z BROKER

Krzysztof Łukaszczyk, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Targowa

 

Przedmiotowa uchwała podejmowana jest w celu wyrażenia woli współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z BROKER Krzysztof Łukaszczyk, 66-40 Gorzów Wlkp., ul. Targowa 9. Współpraca dotyczyć będzie gospodarczego wykorzystania surowców naturalnych - torfu i gytii węglanowej zalegających na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój.

Gmina Trzcińsko-Zdrój posiada opracowania naukowe dokumentujące zaleganie na terenie gminy pokładów surowców naturalnych w postaci torfu i gytii węglanowej.

Firma BROKER z Gorzowa Wlkp. złożyła ofertę w sprawie ulokowania na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój inwestycji z wykorzystaniem surowców naturalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 30-06-2014 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 30-06-2014 13:47