herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA Nr XXXII/359 / 2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju Z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z aktualizacją inwentaryzacji obiektów zawierających azbest?

UCHWAŁA Nr XXXII/359 / 2014

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

Z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z aktualizacją inwentaryzacji obiektów zawierających azbest

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju

uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z aktualizacją inwentaryzacji obiektów zawierających azbest” zmienia się treść załącznika nr 1 w ten sposób, że w załączniku nr 11 „Aktualizacja inwentaryzacji obiektów zawierających azbest na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój” dodaje się nowe pozycje - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXII/359 / 2014

Rady Miejskiej w Trzcińsko- Zdroju

Z dnia 26 czerwca 2014r.

 

W dniu 30 października 2008 r. Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie „Programu usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z aktualizacją inwentaryzacji obiektów zawierających azbest”. Wprowadzenie zmian do załącznika nr 11 „Aktualizacja inwentaryzacji obiektów zawierających azbest na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój” wynika z potrzeby zaktualizowania dotychczas zebranych danych, dotyczących obiektów, na których znajduje się eternit. Rzeczona inwentaryzacja musi odzwierciedlać stan faktyczny i uwzględniać- w miarę możliwości- wszystkie obiekty, gdzie obecny jest azbest, gdyż ma to związek z ewentualnymi staraniami ich właścicieli o dofinansowanie usuwania eternitu.

W związku z tym podjęcie niniejszej Uchwały jest w pełni zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 30-06-2014 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 30-06-2014 13:40