herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

U C H W A Ł A N R XXXII/353 /2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy


U C H W A Ł A N R XXXII/353 /2014

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

Z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) RADA MIEJSKA W TRZCIŃSKU-ZDROJU UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie na okres trzech lat tj. do dnia 31 sierpnia 2017 r. dla dotychczasowego dzierżawcy, 74-510 Trzcińsko-Zdrój umowy dzierżawy na część działki oznaczonej numerem 95 o pow. 15,00 m2, położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU NR XXXII/353/2014

z dnia 26 czerwca 2014r.

Pani Urszula Jasionowska jest dzierżawcą gruntu o pow. 15 m2 stanowiącego części nieruchomości oznaczonej numerem działki 95 o pow. całkowitej 475 m2 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Cmentarnej od dnia 03 września 2009 roku.

Dnia 31 sierpnia 2014 roku umowa dzierżawy wygasa.

Na wydzierżawionym gruncie usytuowany jest garaż wybudowany ze środków własnych dzierżawcy.

Mając powyższe na uwadze należy przedłużyć na dalsze 3 lata umowę dzierżawy dla Pani Urszuli Jasionowskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 30-06-2014 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2014 13:38