Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

uchwała nr 78


Uchwała Nr VII/78/2003

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

Z dnia 12 września 2003 roku

w sprawie: regulaminu głosowania do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju Sądów Powszechnych / Dz. U. z 2001r. Nr 1541, poz. 1787, z 2002r. Nr213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052/oraz §60 Statutu Gminy Trzcińsko- Zdrój Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.Decyzją Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie została przydzielona liczba ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie dla Gminy Trzcińsko- Zdrój w liczbie

a) dla spraw karnych i rodzinnych w ilości - 7

b) dla spraw pracy w ilości -4

§2. Wyboru ławników dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym,

§3. Rada wybiera z pośród radnych Komisję Skrutacyjną w ilości trzech osób. Wyboru przewodniczącego dokonuje komisja z własnego grona.

§4. Kandydaci umieszczeni są alfabetycznie na kartach do głosowania

§5.a) Za ważny uznaje się głos poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku kandydata - za, - przeciw , - wstrzymał się,

b) za głos nie ważny uznaje się głos jeśli znak X postawiono w kratce z prawej strony obok ośmiu lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata- przy wyborze ławników do sądu do spraw karnych i rodzinnych, - nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata - przy wyborze ławników do sądu do spraw pracy,

c) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienia innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego głosu.

§6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§7. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROTOKÓŁ

Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju w dniu 12 września 2003 roku.

W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Komisja w składzie:

1._____________________________________- przewodniczący

2._____________________________________- członek

3. _____________________________________- członek

4._____________________________________- członek

stwierdza że:

  1. Liczba Radnych Rady Miejskiej -____________

  2. Liczba Radnych obecnych w czasie głosowania -________

  3. Liczba Radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu- __________

  4. Liczba głosów ważnych - _______________

  5. Liczba głosów nieważnych - ______________

Komisja stwierdza, że zgłoszeni kandydaci na ławników do sądu w sprawach karnych i rodzinnych otrzymali następującą ilość głosów:

1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

4._____________________________

5._____________________________

6._____________________________

7._____________________________

8._____________________________

9._____________________________

10._____________________________

11._____________________________

12____________________________

13_____________________________

14._____________________________

15_____________________________

16._____________________________

17.____________________________

18.____________________________

19._____________________________

Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym na ławników do sądu w sprawach karnych i rodzinnych wybrani zostali:

1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

4._____________________________

5._____________________________

6._____________________________

7._____________________________

Komisja Stwierdza że zgłoszeni kandydaci na ławników do sądu pracy otrzymali następującą ilość głosów:

1.__________________________________

2.__________________________________

3.__________________________________

Komisja stwierdza, ze w głosowaniu tajnym na ławników do sadu pracy wybrani zostali:

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

Podpisy Komisji:

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 08-10-2003 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2003 10:59