herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

U C H W A Ł A NR XXXII/346/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2013 rok.


U C H W A Ł A NR XXXII/346/2014

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 594, z 2013 r., poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379/, oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz.379 /Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2013 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU NR XXXII/346 /2014

Z DNIA 26 czerwca 2014r.

Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( z 2013r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 30-06-2014 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2014 13:30