Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 673 m2 / 1- 544 m2, 2- 129 m2 / przeznaczonej na cele produkcyjno-magazynowe / po byłej rozlewni wód / położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 822/5 o pow. 2.528 m2 w obrębie nr 3 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Polnej.

BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15 , tel. 91 414-80-88 , fax 91 414-81-03

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi

o łącznej powierzchni zabudowy 673 m2 / 1- 544 m2, 2- 129 m2 / przeznaczonej na cele produkcyjno-magazynowe / po byłej rozlewni wód / położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 822/5 o pow. 2.528 m2 w obrębie nr 3 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Polnej.

Działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00039541/2, nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza: 69.040,00/ słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych

Termin przetargu: 04 sierpnia 2014 r. o godz. 900 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

 

Warunki:

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest ;

1/ wpłata w kasie / do godz. 1300/ lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko -

Zdrój Nr 94937010200400013020040001” wadium w wysokości 6.000,00 zł

z odpowiednim wyprzedzeniem aby najpóźniej do dnia 31 lipca 2014 r.

wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu.

2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

 

U w a g i :

1 / w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

2/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

3/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym

terminie wadium w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

4/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie

z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia

przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika

zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

5/ koszty notarialne pokrywa nabywca nieruchomości,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój, dnia 01.07.2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 30-06-2014 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 30-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 01-07-2014 08:53