Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 212/8 o powierzchni 765 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, przy ul. Chojnickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15, tel. 91 4148088, fax 91 4148103

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXXII / 358 /2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 212/8 o powierzchni 765 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, przy ul. Chojnickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00065226/9, nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza /netto/: 12.130,00 zł / słownie: dwanaście tysięcy sto trzydzieści złotych

netto/.

Termin przetargu: 04 sierpnia 2014 r. o godz. 915 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunki:

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest ;

1/ wpłata w kasie / do godz. 1300/ lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko -

Zdrój Nr 94937010200400013020040001” wadium w wysokości 1.200,00

z odpowiednim wyprzedzeniem aby najpóźniej do dnia 31 lipca 2014 r.

wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu.

2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży w wysokości 1.215,00 zł,

2 / w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia

przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną , jeżeli wniosą wadium w terminie,

miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości

w przypadkach określonych w przepisach odrębnych. W razie nie uzyskania zezwolenia

w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn

leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie

przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 01 lipca 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 30-06-2014 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 30-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2014 12:42