Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 107 o pow. 0,09 ha, położonej w obrębie Gogolice gmina Trzcińsko-Zdrój

BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15, tel. 91 4148088, fax 91 4148103

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXVIII / 309 /2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

 

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości

 

oznaczonej numerem działki 107 o pow. 0,09 ha, położonej w obrębie Gogolice gmina

Trzcińsko-Zdrój, zapisanej w nr KW SZ1Y/00060047/5, nie obciążonej hipoteką.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne, sklasyfikowana jako R-IIIb.

 

Cena wywoławcza 6.000,00 zł / słownie: sześć tysięcy złotych /

Termin przetargu: 25 czerwca 2014 r. o godz. 900 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunki:

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest ;

1/ wpłata w kasie / do godz. 1300/ lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko -

Zdrój Nr 94937010200400013020040001” wadium w wysokości 600,00

z odpowiednim wyprzedzeniem aby najpóźniej do dnia 20 czerwca 2014 r.

wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu.

2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży w wysokości 400,00 zł,

2 / w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia

przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, którym ustawa przyznaje zdolność

prawną, jeżeli wniosą wadium w terminie, miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu

o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia MSW iA na nabycie nieruchomości, w przypadkach określonych w przepisach

odrębnych. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu

Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie

umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

 

Trzcińsko-Zdrój; dnia 21.05.2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 22-05-2014 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 22-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 22-05-2014 13:40