Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIX/336/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2021. 2014-03-19 14:15
dokument Uchwała Nr XXIX/335/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2014. 2014-03-19 14:15
dokument Uchwała Nr XXIX/334/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy 2014-03-19 14:13
dokument UCHWAŁA NR XXIX/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:11
dokument Uchwała Nr XXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:11
dokument UCHWAŁA NR XXIX/331/ 2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:10
dokument Uchwała Nr XXIX/ 330/ 2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:09
dokument UCHWAŁA NR XXIX/329/2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:09
dokument UCHWAŁA NR XXIX/328/2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:08
dokument UCHWAŁA NR XXIX/327/2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:07
dokument UCHWAŁA NR XXIX/326/2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:07
dokument UCHWAŁA NR XXIX/325 /2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:06
dokument UCHWAŁA NR XXIX/324/2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:06
dokument UCHWAŁA NR XXIX/323/ 2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2014-03-19 14:05
dokument Uchwała Nr XXIX/322/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości. 2014-03-19 14:04
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/ 321/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat części nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 122/2, położonej w obrębie Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój 2014-03-19 14:03
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/320/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2014-03-19 14:03
dokument UCHWAŁA NR XXIX/319 /2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2014-03-19 14:27
dokument UCHWAŁA NR XXIX/318/2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU - ZDROJU z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645, poz.1318) w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 z r.2013, poz.714) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju 2014-03-19 14:00
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/317 /2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. 2014-03-19 14:00
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/316 /2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. 2014-03-19 13:59
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/315/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku ? Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. 2014-03-19 13:59