Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VI/67/2003


UCHWAŁA Nr VI/67/2003

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 17 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2003 oraz zmiany uchwały Nr III/34/2002 Rady miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy - nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 72.195 zł

w tym:

 1. dochody z tytułu subwencji ogólnej części rekompensującej

 • w dziale 758, rozdział 75805, § 292, o kwotę - 60.195 zł

 1. z tytułu środków - stanowiących sumy na zlecenie - otrzymanych na realizację zadania powierzonego w zakresie upamiętniania i otaczania opieką miejsc walk i męczeństwa

 • w dziale 758, rozdział 75814, § 097-1 - 4.000 zł

 1. z tytułu środków - pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych - na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego

 • w dziale 900, rozdział 90002, § 629, o kwotę - 8.000 zł

§ 2

 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 673.475 zł

w tym:

 1. dochody nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych

 1. w dziale 758, rozdział 75814, § 097, o kwotę - 116.000 zł

 2. w dziale 801, rozdział 80101, § 270, o kwotę - 30.000 zł

 • rozdział 80110, § 270, o kwotę - 15.000 zł

 1. dochody objęte planem finansowym Urzędu Miejskiego:

 1. w dziale 700, rozdział 70005, § 047, o kwotę - 12.200 zł

 • rozdział 70005, § 075, jw. - 20.675 zł

 • rozdział 70005, § 077, jw. - 4.200 zł

 1. w dziale 710, rozdział 71035, § 069, jw. - 8.500 zł

 2. w dziale 756, rozdział 75601, § 035, jw. 17.000 zł

 • rozdział 75615, § 031, jw. - 300.000 zł

 • rozdział 75616 § 032, jw. 10.000 zł

 • rozdział 75616, § 034, jw. - 11.000 zł

 • rozdział 75616, § 050, jw. - 7.600 zł

 • rozdział 75618, § 046, jw. - 27.800 zł

 1. w dziale 758, rozdział 75814, § 096, jw. - 8.500 zł

 2. w dziale 900, rozdział 90001, § 083, jw. - 27.000 zł

 • rozdział 90002, § 083, jw. - 33.000 zł

 • rozdział 90095, § 083, jw. - 25.000 zł.

§ 3

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy - przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu, o kwotę - 34.800 zł

w tym:

 1. wydatki na zadania bieżące, powierzone Gminie - realizowane w ramach sum na zlecenie

 • w dziale 758, rozdział 75814, § 4300-1, o kwotę - 4.000 zł

 1. wydatki na zadania bieżące własne

 • w dziale 757, rozdział 75702, § 8070, o kwotę - 22.800 zł

 1. wydatki na własne zadania inwestycyjne pn. ”Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Trzcińsko-Zdrój”

 • w dziale 900, rozdział 90002, § 6050, o kwotę - 8.000 zł.

§ 4

 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na własne zadania inwestycyjne Gminy - przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu - w ten sposób, że:

 1. zmniejsza się wydatki na inwestycje, o kwotę - 74.900 zł

z tego:

 1. na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny „ratusza miejskiego” ...”

 • w dziale 750, rozdział 75023, § 6050, o kwotę - 56.400 zł

 1. na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście w ul. Al. Wolności i Chojnickiej”

 • w dziale 900, rozdział 90001, § 6050, o kwotę - 18.500 zł

 1. zwiększa się wydatki na inwestycje, o kwotę - 74.900 zł

z tego:

 1. na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w mieście od ul. Dworcowej”

 • w dziale 600, rozdział 60017, § 6050, o kwotę - 18.900 zł

 1. na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach”

 • w dziale 900, rozdział 90001, § 6050, o kwotę - 1.300 zł

 1. na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Górczynie”

 • w dziale 900, rozdział 90095, § 6050, o kwotę - 24.500 zł

 1. na nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tchórzno i Wesoła - opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej”

 • w dziale 900, rozdział 90095, § 6050, o kwotę 30.200 zł

§ 5

Ustala się deficyt budżetu Gminy, za okres rozliczeniowy, w wysokości - 384.000 zł

Który zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 6

 1. W uchwale Nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2003r. - wprowadza się następujące zmiany:

 1. tabela w załączniku Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 2. 1. tabela w załączniku Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 3. tabela w załączniku Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 21-08-2003 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2003 07:52