herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XXIX/324/2014


U C H W A Ł A NR XXIX/324/2014

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

Z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645, poz.1318), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój do nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 13/18 położonej w obrębie Chełm Dolny gmina Trzcińsko-Zdrój będącej w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR……………………..

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA………………..

Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie jest właścicielem działki położonej w obrębie Chełm Dolny gmina Trzcińsko-Zdrój oznaczonej numerem działki 13/18 o powierzchni 0,0836 ha,

Gmina Trzcińsko-Zdrój ubiega się o nieodpłatne przejęcie tej nieruchomości w celu wybudowania placu zabaw dla dzieci.

W związku z tym, iż Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie

jako właściciel działki oznaczonej numerem 13/18 położonej w obrębie Chełm Dolny gmina Trzcińsko-Zdrój wyraźnie określiła warunki jakie musi spełnić Gmina Trzcińsko-Zdrój w celu nieodpłatnego przejęcia w/w nieruchomości do swoich zasobów polegające między innymi na upoważnieniu Burmistrza do przejęcia nieruchomości w miejscowości Chełm Dolny gmina Trzcińsko-Zdrój - podjęto uchwałę jak wyżej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 21-02-2014 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2014 15:31