Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VI/65/2003


UCHWAŁA Nr VI/65/2003

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 17 czerwca 2003r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 707, z 2001r. Nr 34, poz. 392, z 2002r. Nr 157, poz. 1308, Nr 210, poz. 1784) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1 Przyznaje się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój wynagrodzenie miesięczne w niżej podanych wysokościach:

 1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 4.200.00 zł

 2. dodatek funkcyjny w wysokości - 1.000.00 zł

 3. 20 % dodatku specjalnego (z poz. a + b) w wysokości - 1.040.00 zł

z wyrównaniem od dnia 01 stycznia 2003r. od kwoty 1.420.00 zł

 1. 20 % dodatku za wysługę lat w wysokości - 840.00 zł

§ 2 Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-zdroju do wykonania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3 Traca moc uchwały: Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój i nr III/36/2002 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 listopada 2002r.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2003 roku z zastrzeżeniem § 1 lit. c.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO NAUCZYCIELI

W związku z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 1. Regulamin stosuje się do nauczycieli, o których mowa w art. 1, ust. 1 pkt 1, zatrudnionych na terenie Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój, oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę.

 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

 3. Środki finansowe przeznaczone w budżetach szkół na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszą 0,2 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

 4. Środkami funduszu, o których mowa w pkt 3 dysponują dyrektorzy szkól.

 5. Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:

 • leczą się w placówkach służby zdrowia poza gminą z powodu konieczności leczenia specjalistycznego w innych miejscowościach,

 • leczą się w miejscowej placówce służby zdrowia z powodu przewlekłej choroby, lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki.

 1. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku mogą wystąpić: zainteresowani nauczyciele, związki zawodowe, rady pedagogiczne.

 2. Podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego poparte zaświadczeniem lekarskim, zainteresowani składają do dyrektora szkoły.

 3. Zasiłki przyznają dyrektorzy szkół w granicach naliczonego funduszu zdrowotnego danej szkoły.

 4. Przy rozpatrywaniu podań dyrektorzy szkół biorą pod uwagę wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczycieli w związku z leczeniem, jak również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela - przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia, stosowanie specjalnej diety.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 21-08-2003 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2003 07:51