Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VI/64/2003


UCHWAŁA Nr VI/64/2003

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 17 czerwca 2003r.

w sprawie: ustalenia wysokości odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli od dnia 01 stycznia 2003r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 291, Nr 19, poz.239, Nr 122, poz. 1323, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2052) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1 Przeznacza się 0,2 % planowanego funduszu wynagrodzeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997r. z późn. zm.) korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 2 Regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego z funduszu zdrowotnego nauczycieli stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 roku.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO NAUCZYCIELI

W związku z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 1. Regulamin stosuje się do nauczycieli, o których mowa w art. 1, ust. 1 pkt 1, zatrudnionych na terenie Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój, oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę.

 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

 3. Środki finansowe przeznaczone w budżetach szkół na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszą 0,2 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

 4. Środkami funduszu, o których mowa w pkt 3 dysponują dyrektorzy szkól.

 5. Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:

 • leczą się w placówkach służby zdrowia poza gminą z powodu konieczności leczenia specjalistycznego w innych miejscowościach,

 • leczą się w miejscowej placówce służby zdrowia z powodu przewlekłej choroby, lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki.

 1. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku mogą wystąpić: zainteresowani nauczyciele, związki zawodowe, rady pedagogiczne.

 2. Podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego poparte zaświadczeniem lekarskim, zainteresowani składają do dyrektora szkoły.

 3. Zasiłki przyznają dyrektorzy szkół w granicach naliczonego funduszu zdrowotnego danej szkoły.

 4. Przy rozpatrywaniu podań dyrektorzy szkół biorą pod uwagę wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczycieli w związku z leczeniem, jak również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela - przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia, stosowanie specjalnej diety.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 21-08-2003 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2003 07:51