Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 673 m2 / 1- 544 m2, 2- 129 m2 / przeznaczonej na cele produkcyjno-magazynowe / po byłej rozlewni wód / położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 822/5 o pow. 2.528 m2 w obrębie nr 3 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Polnej.


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15 , tel. 91 414-80-88 , fax 91 414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r., poz. 651 z późniejszymi zmianami / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./

OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 673 m2 / 1- 544 m2, 2- 129 m2 / przeznaczonej na cele produkcyjno-magazynowe / po byłej rozlewni wód / położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 822/5 o pow. 2.528 m2 w obrębie nr 3 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Polnej.

Cena wywoławcza: 82,000,00/ słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych /

Termin przetargu: 07 marca 2014 r. o godz. 900 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 8.000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym Chojna O/Trzcińsko-Zdrój

Nr 94937010200400013020040001 z odpowiednim wyprzedzeniem, aby najpóźniej do dnia

04 marca 2014 r. wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu

oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży w wysokości 400,00 zł,

2/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia

przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie,

miejscu i formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy

od zakończenia przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po

stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie

przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój: dnia 31 stycznia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 04-02-2014 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 04-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2014 11:03