Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/313/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 grudnia 2014 roku sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2014.

Uchwała Nr XXVIII/313/2013

 

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 20 grudnia 2013 roku

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2014.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 17 652 963 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 16 464 804 zł,

 2. dochody majątkowe - 1 188 159 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 16 980 080 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 16 393 080 zł,

 2. wydatki majątkowe - 587 000 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 672 883zł,

która zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę rat kredytów w kwocie - 366 883 zł,

 2. spłatę rat pożyczek w kwocie - 306 000 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody -  300 000 zł,

 

 1. rozchody - 972 883 zł.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 63 000 zł,

 2. celowe w kwocie - 444 000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 39 000 zł,

  2. wydatki bieżące jednostek pomocniczych (sołectw) -  55 000 zł,

  3. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 350 000 zł

 

 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)
w kwocie - 55 000 zł,
z tego:

 1. w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł,

 2. w ramach pozostałych wydatków - 55 000 zł.

§ 81.Ustala się dochody w kwocie - 75 000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 72 300 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 2 700 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 91.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) kwotach:

 1. przychody - 947 000 zł,

 2. koszty - 947 000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000 zł,

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 12Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 630 000 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 208 000 zł,

 

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 14-01-2014 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 15-12-2014 12:08