Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości / drogi / położonej w obrębie Chełm Górny gmina Trzcińsko-Zdrój oznaczonej numerem działki 27/10 o pow.7.000 m2 z przeznaczeniem na cele przemysłowo-kopalniane, eksploatację zasobów kruszywa naturalnego znajdującego w złożu określonym obecnie jako Chełm Górny, zalegającym na terenie opisanej wyżej nieruchomości.


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15 , tel. 91 414-80-88, fax 91 414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XIX/229/2012

z dnia 21 grudnia 2012 r.

OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę na okres 10 lat

części nieruchomości / drogi / położonej w obrębie Chełm Górny gmina Trzcińsko-Zdrój oznaczonej numerem działki 27/10 o pow.7.000 m2 z przeznaczeniem na cele przemysłowo-kopalniane, eksploatację zasobów kruszywa naturalnego znajdującego w złożu określonym obecnie jako Chełm Górny, zalegającym na terenie opisanej wyżej nieruchomości.

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczysta Nr SZ1Y/00062179/3

Termin składania ofert pisemnych: Do dnia 17 lutego 2014 r.do godz. 1000

w sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Otwarcie ofert: Dnia 17 lutego 2014 r. godzina 1015 sala posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsku-Zdroju Rynek 15

Cena wywoławcza i czynsz dzierżawny:

a/ kwartalna opłata netto nie mniejszej jak- 0,95 zł plus podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami - za każdy 1 m3 wydobytego kruszywa wyliczana według kwartalnych sprawozdań sporządzanych przez Firmę o ilości wydobytego kruszywa,

2/ czynsz dzierżawny w wysokości netto nie mniejszej niż 2.000,00 zł rocznie plus podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do oferty należy dołączyć:

  1. koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego,

  2. mapę z zaznaczoną częścią działki przeznaczonej pod eksploatację kruszywa,

  3. plan rekultywacji oraz odtworzenie odcinka drogi zajętego pod eksploatację kruszywa,

  4. załącznik graficzny drogi zastępczej przeznaczonej do korzystania na czas trwania umowy dzierżawy.

  5. KRS - dotyczy Spółek

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. złożenie oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15 do dnia 17 lutego 2014 r. do godziny 1000

a/ zaoferowanie stawki opłaty kwartalnej wymienionej w punkcie 1 oraz stawki

czynszu dzierżawnego wymienionego w punkcie 2 podwyższonej nie mniej niż 1%

b/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

U w a g i :

1/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia

przetargu,

2 /dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 08.01.2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 10-01-2014 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2014 14:29