Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie:"budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego na działce nr 133/1 obręb Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój" 2014-12-23 11:17
dokument Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie:"budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 12/1 i 26 obręb nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój" 2014-12-23 11:16
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 133/1, obręb nr Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-12-12 11:44
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu letniskowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 223/9, obręb nr Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-12-12 11:44
dokument O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój 2014-12-22 15:24
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 12/1, obręb nr 3 m. Trzcińsko-Zdrój. 2014-12-11 08:20
dokument Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w sprawie:"rozbudowy sieci elektroenergetycznej na działkach 330, 325, 337, 336, 217/11 obręb Ostrzeszów Gm. Trzcińsko-Zdrój" 2014-12-09 12:44
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego w budynku na działce nr 710/2, obręb nr 3 m. Trzcińsko-Zdrój 2014-11-26 10:21
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej dla obrębu Strzeszów Gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-11-24 11:04
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: "przebudowy oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym obręb Gogolice, Dz. nr 110, Gm. Trzcińsko-Zdrój" 2014-10-15 11:33
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: "budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 580, obręb Góralice, Gm. Trzcińsko-Zdrój" 2014-10-02 12:01
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: "budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego na działce o nr ewid. 363 obręb Piaseczno" 2014-10-02 08:50
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 110 obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-10-02 08:39
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: "zmiany warunków zabudowy ustalonych decyzją Nr 4/2014 z dnia 09 czerwca 2014 roku" 2014-10-01 09:14
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: "rozbudowy budynku mieszkalnego o schody wejściowe na działce o nr ewid. 663 obręb Górlaice gmina Trzcińsko-Zdrój" 2014-09-26 10:51
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: "zmiany decyzji nr 1/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 25 i 22/2 obręb nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój " 2014-09-10 12:52
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 580 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-09-10 12:50
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 62 obręb Nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój. 2014-09-10 12:48
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 363 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-09-10 12:47
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 663 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-09-10 12:46
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie:"przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na lokal mieszkalny na działce nr ewid. 146/15 w obrębie Stołeczna, Gm. Trzcińsko-Zdrój" 2014-09-01 10:37
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 22/2 i 25 obręb Nr 2 gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-08-27 13:07
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 146/15obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-08-08 12:58
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie:"budowy budynków gospodarczych na działkach o nr ewid.: 192,193 obręb Trzcińsko-Zdrój 2" 2014-07-18 08:40
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie:"budowy budynków gospodarczych na działce nr 21/2 obręb Trzcińsko-Zdrój 4" 2014-07-11 11:04
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: "zalesienia gruntów rolnych na działce o nr ewid. 69 obręb Klasztorne gm. Trzcińsko-Zdrój " 2014-07-08 14:05
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ? działka nr 633, obręb Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój 2014-06-24 15:06
dokument Zawiadomienie o zostało wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 192, 193 obręb Nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2014-06-23 09:01
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 21/2 obręb Nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój. 2014-06-23 09:00
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 21/2 obręb Nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój. 2014-06-18 12:18
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: "budowy budynku mieszkalno-uśługowegona działce o nr ewid. 62 obręb Nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój" 2014-06-16 10:56
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: "budowy budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą w ramach zabudowy zagrodowej na działce o nr ewid. 155/2 obręb Rosnowo, gmina Trzcińsko-Zdrój" 2014-06-11 13:06
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na zmianę decyzji z dnia 30 kwietnia 2010 roku znak AB.PB.7331/12-4 /2010 w sprawie:"budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie budynków rolniczych (gospodarczych, garażowych, składowych i warsztatowych) w ramach siedliska rolnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb Klasztorne, działka nr 113, 114, 115 i 116" 2014-06-09 15:23
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 62 obręb Nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój. 2014-06-02 10:35
dokument Zawiadowmienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Kierownika Referatu inwestycyjno-organizacyjnego i rozwoju gminy z Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Pana Piotra Radeckiego, dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ? działka nr 633, obręb Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój" 2014-05-30 10:00
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Drzesz, gmina Trzcińsko-Zdrój kwatera I i II" 2014-05-30 09:56
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o ? nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ? działka nr 633, obręb Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój" 2014-05-27 09:33
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy (zalesienie) dla działki nr 69 obręb Klasztorne gm. Trzcińsko-Zdrój 2014-05-21 13:21
dokument Zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Kierownika Referatu budownictwa, nieruchomości, gospodarki komunalnej, wodno-kanalizacyjnej i ochrony środowiska z Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Pana Piotra Bugajskiego dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Drzesz, gmina Trzcińsko-Zdrój kwatera I i II?, na terenie nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 22/2 obręb Rosnówek, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2014-05-21 09:39
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 113, 114, 115, 116 obręb Klasztorne gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-05-14 09:19
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 155/2 obręb Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój. 2014-05-14 09:05
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ? działka nr 633, obręb Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój" 2014-05-09 13:41
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przywrócenie rolniczego użytkowania poprzez poprawę warunków wodnych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Smuga w gminie Trzcińsko-Zdrój". 2014-05-06 14:58
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Drzesz, gmina Trzcińsko-Zdrój kwatera I i II" 2014-05-06 14:56
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na "budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr. ewid. 25 i 22/2 obręb 2 m. Trzcińsko-Zdrój " 2014-05-06 08:40
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa farmy wiatrowej "Strzeszów II" w rejonie miejscowości Strzeszów w gminie Trzcińsko-Zdrój, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2014-04-28 09:15
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa farmy wiatrowej "Strzeszów I" w rejonie miejscowości Strzeszów w gminie Trzcińsko-Zdrój, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2014-04-28 09:16
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzania oceny oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Przywróceniu rolniczego użytkowania poprzez poprawę warunków wodnych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Smuga w gminie Trzcińsko-Zdrój, stosownie do wszczętego w dniu 25 lutego 2014 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Cornelisa Vreeswijka Prezesa Zarządu ?VREESPOL? Sp. z o.o., Gogolice 19, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. 2014-04-10 15:27
dokument Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowie i rozbudowie pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 101, obręb nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój." 2014-04-08 09:14
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 22/2 i 25 obręb nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2014-03-25 10:48
dokument Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowie drogi powiatowej Nr 1404Z na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Gogolice" 2014-03-20 12:37
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Zmianie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ?Chełm Górny I?, położonego w miejscowości Chełm Górny, Gmina Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie 2014-03-11 08:35
dokument PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2014r. 2014-03-06 10:22
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: "zmianę sposobu użytkowania i przebudowę lokalu usługowego na aptekę na działce nr ewid. 116, obręb Nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój. 2014-03-03 13:50
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404Z na odcinku Trzcińskio-Zdrój ? Gogolice. 2014-03-03 12:19
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przywrócenie rolniczego użytkowania poprzez poprawę warunków wodnych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Smuga w gminie Trzcińsko-Zdrój" 2014-02-26 14:35
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: "budowę myjni samochodowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 187, obręb Nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój." 2014-02-21 14:41
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: "przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowanego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 110, obręb Gogolice Gm. Trzcińsko-Zdrój." 2014-02-18 11:57
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę i rozbudowę pawilonu handlowego na działce nr 101 obręb Nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2014-02-12 11:01
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego (sklep) na aptekę na działce nr 116 obręb Nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2014-02-12 11:01
dokument BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ OGŁASZA NA DZIEŃ 11 marca 2014 R. PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA PONIŻSZE NIERUCHOMOŚCI 2014-02-04 11:25
dokument BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ OGŁASZA NA DZIEŃ 10 marca 2014 R. PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA PONIŻSZE NIERUCHOMOŚCI 2014-02-04 11:25
dokument BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ OGŁASZA NA DZIEŃ 07 marca 2014 R. PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA PONIŻSZE NIERUCHOMOŚCI 2014-02-04 11:24
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę myjni samochodowej na działce nr 187 obręb Nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2014-01-28 12:17
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę strychu budynku mieszkalnego na działce nr 110 obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój 2014-01-28 10:51