herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Oferta Organizacji Pozarządowej realizacji zadania publicznego z zakresu - Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnania i ochrony praw dziecka w okresie od 10.12.2013r. do 17.12.2013r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolantariacie.