herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała RIO nr LXXXIII/142/2015 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2015-08-27 15:22
INFORMACJA sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2014 2015-05-27 14:51
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-04-01 15:23
WYKONANIE BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA III KWARTAŁ 2014R. 2014-10-29 09:42
Informacja Burmistrz Trzcińska-Zdroju o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze 2014r 2014-08-25 10:18
Uchwała RIO nr CXXVII/323/2014 z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wydania opinii o Informacji Burmistrza Trzcińska-Zdroju o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze 2014r 2014-08-25 10:14
WYKONANIE BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU 2014-08-08 07:37
WYKONANIE BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU 2014-04-29 10:20
Uchwała RIO nr II.4.2013 z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wydania opinii o prawiodłowości planowanej kwoty długu Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2014-01-08 13:01
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2021 2014-01-08 12:57
Budżet 2014 2014-01-08 12:55
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2021 2013-12-10 15:01
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budzetowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2014 2013-12-10 14:59
Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021 2013-11-22 14:45
Projekt Budżetu 2014 2013-11-25 08:31