Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr XXVII/ 295 /2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.

U C H W A Ł A Nr XXVII/ 295 /2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - t.j., z 2013 r., poz. 645) i art. 19 pkt. 1 lit a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 - t.j., Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 oraz Monitor Polski z 2013 r. Nr 724) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju

uchwala, co następuje:

 

§1.Ustala się dzienne opłaty targowe na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej wysokości 5,90 zł za 1m2 zajętej powierzchni placu targowego oraz 35,40 zł od sprzedaży z samochodu. Łączna dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 764,62 zł.

§2. Powołuje się inkasentów do pobierania opłaty targowej w osobach pracowników Urzędu Miejskiego: Zofia Bożek lub Magdalena Mazurkiewicz.

§3. Ustala się prowizję dla inkasentów za inkaso opłaty targowej w wysokości 10% kwoty przez nich pobranej w dni wolne od pracy.

§4. Traci moc uchwała Nr XXVII/215/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do ustalenia opłaty targowej od dnia 01 stycznia 2014 roku.

 

Uzasadnienie: do uchwały Nr XXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.

Gmina Trzcińsko-Zdrój jest właścicielem działki oznaczonej numerem 127 położonej w Obrębie Nr 2 miasta Trzcińsko-Zdrój. Teren ten przeznaczony jest pod działalność handlowo-usługową. Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju utworzyła na tym terenie targowisko miejskie.  Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 8 przywołanej w uchwale ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady należy ustalanie opłat między innymi opłaty targowej.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 22-11-2013 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 22-11-2013 08:25