Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXVII/297/2013


U C H W A Ł A Nr XXVII/297/2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie: podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity:(Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 ) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój w 2014 roku, w następujących wysokościach - rocznie:

1) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 775,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 838,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.035,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, - 1.675,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.035,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 904,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.546,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/214/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 października 2012 roku zmieniona uchwałą Nr XVIII/221/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA

Zgodnie z art. 10.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt. 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 818,17 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.364,92 zł,

c) powyżej 9 ton - 1.637,89 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 2 - 3.125,56 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 3 - 1.910,85 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 w pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

a) do 36 ton włącznie - 2.415,84 zł,

b) powyżej 36 ton - 3.125,56 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 5 - 1.637,89 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie - 1.910,85 zł,

b) powyżej 36 ton - 2.415,84 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.910,85 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.415,84 zł,

2. Przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 w pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

3. Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 05-11-2013 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2013 09:33