Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Piaseczno gmina Trzcińsko-Zdrój oznaczonych numerami działek: nr 257/4 o powierzchni 26.7050 ha oraz nr 257/5 o powierzchni 5,1806 ha


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15 , tel. 91414-80-88 , fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwał Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr IV / 33 /2011 i Nr IV/34/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Piaseczno gmina Trzcińsko-Zdrój oznaczonych numerami działek:

1/ nr 257/4 o powierzchni 26.7050 ha / w obowiązującym do 31.12.2002 r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy jak i Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999 r. przewiduje się w części produkcja rolna wysoko intensywna w części tereny rolniczo nieprzydatne - do zalesienia

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00057299/2, nie jest obciążona hipoteką.

2/ nr 257/5 o powierzchni 5,1806 ha / w obowiązującym do 31.12.2002 r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy jak i Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999 r. przewiduje się produkcję rolną wysoko intensywną.

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00062912/4, nie jest obciążona hipoteką.

Nieruchomości położone są na obszarze objętym Naturą 2000.

Cena wywoławcza powyższych nieruchomości : 609.660,00 zł / słownie: sześćset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych /

Termin przetargu: 18 października 2013 r. o godz. 1000 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 60.000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym Chojna O/Trzcińsko-Zdrój

Nr 94937010200400013020040001 z odpowiednim wyprzedzeniem, aby najpóźniej do dnia

15 października 2013 r. wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu

oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży w wysokości 820,00 zł,

2/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie,

miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie

z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia

przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie

umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 09.09.2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 11-09-2013 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 11-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2013 12:24