Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 127 o powierzchni 343 m2 położonych w obrębie Strzeszów gmina Trzcińsko-Zdrój


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15, tel. 091 414-80-88, fax. 091 414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXXVII / 393 /09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 127 o powierzchni 343 m2 położonych w obrębie Strzeszów gmina Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod budownictwo z możliwością usług nieuciążliwych..

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczysta Nr SZ1Y/00053237/2, nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza : 8.500,00 zł netto/ osiem tysięcy pięćset złotych netto /.

Termin przetargu: 16 października 2013 r. o godz. 1030 w Sali Posiedzeń Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunki:

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1/ wpłacenie w kasie Urzędu / kasa czynna od 900 do 1300 / lub na konto „Urząd Miejski

BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001” wadium

w wysokości 800,00 zł w terminie do 11 października 2013 r.,

2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży w wysokości 420,00 zł oraz podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

2/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia

przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie,

miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie

z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia

przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie

umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 0 91 4148088 lub 4148052 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; 04.09.2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 11-09-2013 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 11-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2013 12:16