Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek: 115 o pow. 0,09 ha, 116 o pow. 0,13 ha, 117 o pow. 0,04 ha ? łączna pow. 0,26 ha, położonych w obrębie Gogolice gmina Trzcińsko-Zdrój, zabudowane stalową wiatą.


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15, tel. 91 4148088, fax 91 4148103

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXIV / 274 /2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości

oznaczonych numerami działek: 115 o pow. 0,09 ha, 116 o pow. 0,13 ha,

117 o pow. 0,04 ha - łączna pow. 0,26 ha, położonych w obrębie Gogolice gmina Trzcińsko-Zdrój, zabudowane stalową wiatą.

Działki nr 115 i 116 zapisane w KW Nr SZ1Y/00060047/5, działka nr 117 nr KW SZ1Y/00060046/8 nie są obciążone hipoteką.

Cena wywoławcza /netto/: 53.500,00 zł / słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset

złotych netto/.

Termin przetargu: 17 październik 2013 r. o godz. 900 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunki:

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest ;

1/ wpłata w kasie / do godz. 1300/ lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko -

Zdrój Nr 94937010200400013020040001” wadium w wysokości 5.000,00

z odpowiednim wyprzedzeniem aby najpóźniej do dnia 14 października 2013 r.

wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu.

2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży w wysokości 400,00 zł,

2 / w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia

przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie,

miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia MSW iA na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie

uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu Gmina będzie miała

prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się

niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 04.09.2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 11-09-2013 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 11-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2013 12:15