herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-06-28 09:45
UCHWAŁA Nr XXIV/279/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-28 09:44
UCHWAŁA Nr XXIV/278/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzcińsko-Zdrój 2013-2020. 2013-06-28 09:43
Uchwała Nr XXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2013 2013-06-28 09:41
UCHWAŁA NR XXIV/276/2013 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA 24 CZERWCA 2013r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2013-06-28 09:40
UCHWAŁA NR XXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości 2013-06-28 09:39
UCHWAŁA NR XXIV/274/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2013-06-28 09:38
UCHWAŁA Nr XXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2013-2017. 2013-06-28 09:37
UCHWAŁA NR XXIV/272/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 2013-06-28 09:35
UCHWAŁA Nr XXIV/271/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój w części obrębów geodezyjnych Czarnołęka, Góralice, Stołeczna, Klasztorne dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2013-06-28 09:32
UCHWAŁA Nr XXIV/270/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy położonej na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój 2013-06-28 09:31
UCHWAŁA NR XXIV/269/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu-Stadion Miejski położonemu przy ul. Polnej w Trzcińsku-Zdroju. 2013-06-28 09:29
UCHWAŁA Nr XXIV/268/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie powołania Kapituły Honorowej. 2013-06-28 09:27
UCHWAŁA NR XXIV/267/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju. 2013-06-28 09:23
UCHWAŁA NR XXIV/266/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2012 rok. 2013-06-28 09:22