Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXIII/262/2013 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym.

U C H W A Ł A NR XXIII/262/2013

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 26 kwietnia 2013r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.2001.142.1591; zm.: Dz.U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172, poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z r.2012, poz.567; z r.2013, poz.153/ Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala,

co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na rozwiązanie z Radną Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju Wiesławą Płotkowską stosunku pracy z Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIII/262/013 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA 26 kwietnia 2013r.

W dniu 19 lutego 2013r. wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym wniosek złożył Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

 

STANOWISKO KOMISJI DORAűNEJ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU ZDROJU W SPRAWIE ZBADANIA WNIOSKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O WYRAŻENIE ZGODY NA ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z RADNĄ WIESŁAWĄ PŁOTKOWSKĄ

 

 

Przedmiotem prac Komisji Doraźnej było wypracowanie wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej z uzasadnieniem po merytorycznym i bezstronnym zbadaniu wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej a także wyjaśnień radnej Wiesławy Płotkowskiej. Na posiedzeniu w dn. 03.04.2013r jednogłośnie wybrano Krzysztofa Skibę na przewodniczącego Komisji, ustalono plan pracy oraz wystosowano zaproszenia do Radnej Wiesławy Płotkowskiej oraz Dyrektora DPS-u p. Zdzisława Iwanickiego. W odpowiedzi na zaproszenie p. Dyrektor przesłał do Komisji pismo z informacją o rozwiązaniu stosunku pracy z Radną w dn. 26.03.2013r, oraz że Rada nie przedstawiła swojego stanowiska w określonym ustawowo terminie, tym samym wyraziła zgodę na zwolnienie Radnej z zajmowanego stanowiska. Pismo było datowane na 05.04.2013 a wpłynęło do biura Rady 10.04.2013r.

Ponieważ z treści pisma nie wynikało jednoznacznie, że Pan Dyrektor wycofał wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną, Komisja procedowała zgodnie z planem.

W związku z powyższym na posiedzeniu 11.04.2013r Komisja dysponowała jedynie wyjaśnieniami Radnej Wiesławy Płotkowskiej, oraz Wnioskiem Domu Pomocy Społecznej o rozwiązanie stosunku pracy z Radną z dn. 19.02.2013.

Odnosząc się do wniosku p. Dyrektora DPS-u Komisja zajęła stanowisko w sprawie powierzenia wykonywania pracy p. Radnej Płotkowskiej na stanowisku opiekunki. Zdaniem Komisji powierzenie odbyło się z naruszeniem przepisów k.p. gdyż było to stanowisko znacznie odbiegające charakterem od pracy dotychczas wykonywanej. Pracodawca nie ma możliwości dowolnej rotacji pracowników i zamieniania ich stanowiskami np. powierzania pracy fizycznej osobie wykonującej pracę na stanowisku administracyjno - kierowniczym. Z powodu nie stawienia się P. Dyrektora Komisja nie uzyskała odpowiedzi jakie były rzeczywiste potrzeby pracodawcy, z czego wynikały, dlaczego nie podjęto poszukiwań odpowiedniego personelu w czasie umożliwiającym zachowanie ciągłości pracy bez przesunięć w ramach obecnego stanu zatrudnienia.

W sprawie zainicjowanej przez dyrekcję DPS dotyczącej rzekomego popełnienia przestępstwa przez Radną została ona przesłuchana jedynie w charakterze świadka a organ prowadzący postępowanie umorzył je z powodu braku znamion czynu zabronionego.

Pani Radna Płotkowska odpowiedziała również na zarzuty pracodawcy przedstawione w treści wniosku do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę, oraz opisała swoją sytuację w zakładzie w ostatnim okresie. Omówiła między innymi przymusowe wysłanie na zaległy urlop wypoczynkowy w styczniu b.r. niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Radna przedstawiła również stosowne zaświadczenie potwierdzające jej kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pielęgniarki wbrew twierdzeniu Pana Dyrektora zawartym we wniosku do Rady Miejskiej, że takich uprawnień nie posiada. Pan Dyrektor wykazał się niekonsekwencją twierdząc, że Radna Płotkowska posiadając cyt. ,,negatywną opinię w miejscu pracy” a jej osoba cyt. ,,wywołuje strach i obawy wśród mieszkańców” skierował Ją do pracy opiekunki czyli do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami DPS-u, podczas gdy wcześniej praktycznie nie miała z nimi styczności, natomiast jej dotychczasowe stanowisko powierzył osobie z kwalifikacjami pielęgniarki.

Odnieść się należy również do kary nagany nałożonej na Radną w dn. 05.03.2012. Kara ta została nałożona po ustawowym terminie jaki przysługuje pracodawcy, wyłącznie po to aby uniemożliwić kandydowanie p. Płotkowskiej do Zarządu Stowarzyszenia kierującego działalnością DPS-u. Nie pozostaje również bez znaczenia prawdopodobne wyrażenia przez p. Dyrektora DPS-u zgody na opublikowanie Wniosku do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radną na lokalnej stronie internetowej.

Zaznaczam że w związku z nie stawieniem się przed Komisją w dn. 11.04.2013 p. Dyrektora DPS-u Komisja nie uzyskała odpowiedzi na podstawowe pytania uzasadniające Jego postępowanie związane z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy z Radną.

Biorąc pod uwagę że Pan Zdzisław Iwanicki bezskutecznie kandydował na stanowisko Radnego Gminy w wyborach w 2010r w których to Pani Płotkowska uzyskała mandat Radnej z opozycyjnego dla Niego komitetu wyborczego, a jego stosunek do podwładnej Wiesławy Płotkowskiej po wyborach zmienił się diametralnie należy domniemywać, że było to związane z wykonywaniem mandatu Radnej. W latach 2000-2010 nie było żadnych zastrzeżeń do wykonywania obowiązków pracowniczych przez p. Wiesławę Płotkowską. Działanie p. Dyrektora miało na celu zdyskredytowanie Radnej jako osoby i pracownika w oczach współpracowników i lokalnej społeczności. Komisja badała poszanowanie standardów i kryteriów, ogólnie obowiązujących w prawie pracy. Biorąc pod uwagę całość wyjaśnień oraz dokumentację Komisja Doraźna postanawia wystąpić z wnioskiem o odmowę wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy w trybie art.52 Kodeksu Pracy z Radną Wiesławą Płotkowska. Działania Pana Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w ostatnim okresie zmierzały bezpośrednio do zwolnienia Radnej z pracy a upublicznione zarzuty przedstawione we wniosku do Rady Miejskiej okazały się nieuzasadnione.

Kompetencja do oceny zasadności przyczyn rozwiązania stosunku pracy należy do właściwości prawa pracy i sądów pracy, w związku z powyższym Radna Wiesława Płotkowska złożyła stosowny wniosek do Sądu Pracy domagając się przywrócenia do pracy na zajmowanym stanowisku oraz zadośćuczynienia ze strony pracodawcy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 06-05-2013 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 06-05-2013 12:45