Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXIII/263/2013 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Trzcińsko-Zdrój w spółce pod firmą Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ?ZART? Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

UCHWAŁA NR XXXIII/263/2013 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Trzcińsko-Zdrój w spółce pod firmą Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki „ZART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, z. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z r. 2012 poz.567) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie 50 udziałów o łącznej wartości 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych) należących do Gminy Trzcińsko-Zdrój w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki „ZART” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Korzeniowskiego 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod Nr 0000207596.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do

kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.

Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju Uchwałą Nr XXXVI/229/98 z dnia 8 czerwca 1998 r. zdecydowała o przystąpieniu Gminy Trzcińsko-Zdrój do Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki „ZART” w Szczecinie w charakterze udziałowca z 50 udziałami o łącznej wartości 5.000,- zł.

Spółka swoją działalność prowadzi w zakresie wydawnictwa, turystyki, reklamy itp. oraz pozostałą działalność rozrywkowo-rekreacyjną.

W związku z brakiem przez wiele lat jakichkolwiek korzyści związanych z posiadaniem udziałów w tej spółce podjęcie uchwały o zbyciu całości udziałów i wyjścia z tej spółki jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 30-04-2013 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 30-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 30-04-2013 14:23