Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXII/251/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 02 kwietnia 2013 roku w sprawie wystąpienia Gminy Trzcińsko-Zdrój ze Związku Gmin Dolnej Odry.


U C H W A Ł A NR XXII/ 251 /2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 02 kwietnia 2013 roku


w sprawie wystąpienia Gminy Trzcińsko-Zdrój ze Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)w związku z § 10 ust. 1 pkt. 1 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 24, poz. 326, z 2012r. poz. 3212) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić ze Związku Gmin Dolnej Odry.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 25 marca 2013 roku na posiedzeniu Zgromadzenia Związku podana została oficjalna informacja o zakończeniu umowy z dyrektorem biura Panem Gawrońskim, który od początku uczestniczył i pilotował program utworzenia Związku Gmin. Był również odpowiedzialny za wdrożenie systemu na terenie działania Związku. Po ustaniu stosunku pracy, Związek przygotowuje się do zatrudnienia nowego dyrektora. W Zarządzie Związku rezygnację złożyli wiceprzewodniczący, co w konsekwencji oznacza, że nie ma organu wykonawczego do podejmowania decyzji.

W obecnym czasie, stan przygotowania nowego systemu gospodarowania odpadami w Związku zatrzymał się na etapie zmian w statucie Związku, które po dokładnym przeanalizowaniu są niekorzystne dla gminy. Na niekorzyść dalszego członkostwa w Związku przemawiają również opóźnienia w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, co w niedalekiej przyszłości może skutkować nieterminowym wdrożeniem systemu przez Związek. To z kolei będzie skutkowało naliczeniem kar przewidzianych w ustawie.

Przedstawiciele gminy odnieśli wrażenie, że sprawy przekazane do związku nie są należycie prowadzone a wręcz proponuje się takie zmiany, które mogą niekorzystnie wpłynąć na politykę gminy. Między innymi Biuro Związku na ostatnim posiedzeniu zaproponowało zmiany w statucie, które naruszają interes gminy i blokują swobodę podejmowanych działań Na wniosek jednego z członków posiedzenie zostało przerwane do 3 kwietnia 2013

Gmina Trzcińsko-Zdrój wychodzi ze Związku Gmin Dolnej Odry z uwagi na to, że powierzony interes „śmieciowy” nie jest prowadzony w sposób należyty. Opóźnienia i zmiany, brak kadry kierowniczej pokazały, że w Związku w ostatnim czasie nie jest tak jak założono. Pozostało trzy miesiące do uruchomienia nowego systemu, w tym czasie Związek musi opracować dokumenty przetargowe, zachować termin procedury przetargowej (unijne), wybrać wykonawców. Obawy i konsekwencje, jakie realnie przybliżyły się do nas nie pozostawiają innej decyzji jak tylko wystąpienie ze Związku Gmin Dolnej Odry i przeprowadzenie systemu odbioru śmieci indywidualnie na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 03-04-2013 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2013 08:41