Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki: 185 o powierzchni 1.033 m2 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Cmentarnej


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15 , tel.091414-80-88 , fax 091414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207, poz 2018 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej

oznaczonej numerem działki: 185 o powierzchni 1.033 m2 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Cmentarnej , przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi.

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00065579/8, nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza /netto/: 44.600,00 zł / czterdzieści cztery tysiące sześćset

złotych netto/.

Termin przetargu: 09 kwietnia 2012 r. o godz. 1015 w Sali Posiedzeń Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunki:

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest ;

1/ wpłacenie w kasie Urzędu / do godz.1300 / lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna

O/Trzcińsko- Zdrój Nr 94937010200400013020040001” wadium w wysokości

4.400,00 w terminie do dnia 04 kwietnia 2013 r.- liczy się data wpływu na podane

konto lub w kasie Urzędu.

2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży w wysokości 500,00 zł oraz podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

2/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie,

miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie

z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia

przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie

umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

przetargu,

6/ dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 0 91 4148088 wew.31

Trzcińsko-Zdrój; dnia 25.02.2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 26-02-2013 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 26-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2013 09:25