Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XX/239/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 04 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 28/4 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój.


U C H W A Ł A NR XX/239 /2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 04 lutego 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 28/4

położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567/ Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju 

uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie na okres kolejnych trzech lat dla dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy umowy dzierżawy na część działki oznaczonej numerem 28/4 o pow. 15,00 m2, położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU NR XX/239 /2013

Z DNIA 4 lutego 2013r.

Pan Ryszard Winnik zamieszkały przy ul. Sienkiewicza 46d/5, 74-510 Trzcińsko-Zdrój jest użytkownikiem gruntu o pow. 15,00 m2 stanowiącego część nieruchomości oznaczonej numerem działki 28/4 o pow. całkowitej 1.379 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Sienkiewicza od dnia 01 listopada 2007 roku.

Dnia 24 października 2011 roku umowa dzierżawy wygasła a dzierżawca użytkuje grunt pod wybudowanym z własnych środków garażem.

Mając powyższe na uwadze należy przedłużyć na dalsze 3 lata umowę dzierżawy dla Pana Ryszarda Winnika

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 19-02-2013 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2013 11:37