Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"? budowie domu jednorodzinnego z garażem na działce nr ewid. 498, obręb Strzeszów Gm. Trzcińsko-Zdrój." 2013-12-24 10:41
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"budowie totemu reklamowego, przebudowie rowów melioracyjnych wraz z ich skanalizowaniem, budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do gruntu poprzez rowy melioracyjne, rozsączanie i studnie chłonne, przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych, budowie zjazdu z drogi krajowej nr 26 (ul. Dworcowa) oraz wyjazdu na ul. Polną, budowie ścian oporowych i ścian oddzielenia pożarowego na działkach o nr ewid.: 209, 709/2, 710/1 obręb 4 w Trzcińsku-Zdroju." 2013-12-20 11:07
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"budowa budynku gospodarczo-garażowego, na działce nr 64 obręb Górczyn gm. Trzcińsko-Zdrój" 2013-12-17 09:54
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH 2013-12-10 14:53
dokument Informacja o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa Instalacji Fotowoltaicznej "Chełm Dolny - 3" na działce nr 9 obręb Chełm Dolny gm. Trzcinsko-Zdrój. 2013-12-10 09:59
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku gospodarczo-garażowego na działce nr 64 obręb Górczyn gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-12-05 11:31
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany warunków zabudowy na rozbudowę ganku o schody zewnętrzne na działce 111 obręb Nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój 2013-12-04 13:53
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę instalacji fotowoltaicznej Chełm Dolny 4 na działce nr 9 obręb Chełm Dolny gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-12-04 13:52
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę instalacji fotowoltaicznej Chełm Dolny 5 na działce nr 9 obręb Chełm Dolny gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-12-04 13:52
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę totemu reklamowego, przebudowę istniejących rowów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę linii napowietrznej, budowę wjazdu, budowę ścian oporowych na działce 209, 709/2, 710/1 obręb Nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój 2013-11-27 13:41
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego na działce 498 obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-11-27 12:32
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowa Instalacji Fotowoltaicznej ?Chełm Dolny-3? na działce nr 9 obręb Chełm Dolny gm. Trzcinsko-Zdrój, stosownie do wszczętego w dniu 25 lipca 2013 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Remigiusza Bilewicza Prezesa Zarządu ECO Asset Management Sp. z o.o., Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin. 2013-11-15 14:52
dokument Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji fotowoltaicznej CHEŁM DOLNY-1", gdyż stało się bezprzedmiotowe 2013-10-04 11:40
dokument Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji fotowoltaicznej CHEŁM DOLNY-2", gdyż stało się bezprzedmiotowe 2013-10-04 11:39
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu, na działce nr 168/3 obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój" 2013-10-03 11:54
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynku garażowego w zabudowie zagrodowej, na działce nr 67 obręb Rosnowo g m. Trzcińsko-Zdrój" 2013-10-01 09:58
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"rozbudowa budynku mieszkalnego o schody zewnętrzne, nadbudowa ganku, na działce nr 111 obręb nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój" 2013-10-01 09:47
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbiórce części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną i rozbudową części garażową i gospodarczą, na działce nr 940/4 obręb Góralce gm. Trzcińsko-Zdrój" 2013-10-01 08:39
dokument INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH 2013-09-27 14:41
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym, na działce nr 182 obręb nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój" 2013-09-19 09:53
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego na działce 940/4 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-09-17 14:17
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym, na działce nr 91/6 obręb Gogolice Gm. Trzcińsko-Zdrój" 2013-09-17 08:52
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH 2013-09-13 15:03
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"rozbudowa budynku mieszkalnego o ganek wraz z budową zjazdu ul. Wodnej na działce o nr ewiden. 136 obręb 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój" 2013-09-13 08:05
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 67 obręb Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-09-12 14:24
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej szerokopasmowego internetu na działce 168/3 obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-09-12 12:05
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 22/2 obręb Rosnówek, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2013-09-03 14:51
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi gminnej dz. nr 86 obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr 85 obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój. 2013-08-23 08:26
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej dz. nr 86 obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr 85 obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój. 2013-08-23 08:28
dokument Zawiadowmienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Józefa Skiby, Usługi Komunalne, Mieszkaniowe, Transportowe, Handlowe i Cmentarne, ul. Kościuszki 12, 74-510 Trzcińsko-Zdrój dla przedsięwzięcia polegającego na Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 22/2 obręb Rosnówek 2013-08-20 13:30
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH 2013-08-07 14:33
dokument Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 22/2 obręb Rosnówek stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój 2013-08-06 09:50
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"rozbudowa budynku gospodarczo-magazynowego na działce o nr ewid. 947 w obrębie Góralce gmina Trzcińsko-Zdrój" 2013-08-06 09:36
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 157/2 obręb Rosnowo Gm. Trzcińsko-Zdrój" 2013-08-06 09:35
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid.: 185/1, 186 obręb Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój" 2013-08-06 09:34
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce 136 obręb nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2013-08-01 12:59
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie schodów zewnętrznych na działce 111 obręb nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój 2013-08-01 10:37
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Instalacji Fotowoltaicznej "Chełm Dolny-3" na działce nr 9 obręb Chełm Dolny gm. Trzcinsko-Zdrój 2013-07-26 15:09
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Instalacji Fotowoltaicznej "Chełm Dolny-2" na działce nr 21/1 obręb Chełm Dolny gm. Trzcinsko-Zdrój 2013-07-26 15:09
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Instalacji Fotowoltaicznej "Chełm Dolny-1" na działce nr 21/1 obręb Chełm Dolny gm. Trzcinsko-Zdrój 2013-07-26 15:10
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIŃSKA- ZDROJU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój" w części obrębu ewidencyjnego Chełm Górny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2013-07-16 10:32
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 22/2 obręb Rosnówek, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2013-07-12 14:38
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce 157/2 obręb Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-07-12 14:33
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na działkach nr 186 i 185/1 obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-07-12 14:33
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania strychu w budynku na działce 182 obręb Nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2013-07-12 14:32
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na lokalizację zjazdu z drogi gminnej Nr 430014Z ul. Wodna m. Trzcińsko-Zdrój na działkę o numerze ewidencyjnym nr 136, obręb 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2013-07-10 11:50
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczo-magazynowego na działce 947 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-07-09 08:35
dokument Oferta ogranizacji pozarzadowej realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka "Rodzinny piknik integracyjny" 2013-05-31 14:36
dokument Oferta ogranizacji pozarzadowej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku. 2013-05-31 14:32
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego na działce 91/6 obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-05-27 09:09
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"budowa budynku gos[podarci-magazynowego, Gm. Trzcińsko-Zdrój, obręb Górlaice działka nr 620" 2013-05-27 09:07
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.: "budowa wiaty na sprzęt rolniczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Gm. Trzcińsko-Zdrój, obręb Górlaice działka nr 929/1" 2013-05-17 10:23
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.: "rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej o przeciwpożarowe schody zewnętrzne, m. Trzcińsko-Zdrój, obręb nr 2, dz. nr 131/4" 2013-05-09 11:42
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.: "rozbudowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek rekreacyjnych nr 217/6 i 217/7 oraz sąsiednich, gm. Trzcińsko-Zdrój, obręb Strzeszów, dz. nr 217/11" 2013-05-09 11:41
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-magazynowego na działce 620 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-05-09 11:39
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.: "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - zabudowa zagrodowa, gm. Trzcińsko-Zdrój, obręb Smuga, dz. nr 294" 2013-05-09 08:35
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Nr 430014Z ul. Wodna m. Trzcińsko-Zdrój dla inwestycji polegającej na wykonanie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 6. 2013-05-09 08:28
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjio warunkach zabudowy pn.: "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - zabudowa zagrodowa, gm. Trzcińsko-Zdrój, obręb Smuga, dz. nr 294" 2013-05-09 08:33
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie schodów zewnętrznych na działce 131/4 obręb Nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2013-04-16 14:36
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działce 217/11 obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-04-16 12:24
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 294 obręb Smuga gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-04-03 08:38
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn:"budowa urządzeń do przeładunku i czyszczenia zboża, gm. Trzcińsko-Zdrój, obręb Klasztorne, dz. nr 118" 2013-03-28 13:15
dokument STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ w TRZCIŃSKU-ZDROJU w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, złożonego przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie w dniu 29.01.2013 roku. 2013-03-20 12:02
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"budowa pawilonu usługowo-handlowego, m. Trzcińsko-Zdrój, obręb nr 4, dz. nr 209" 2013-03-19 09:04
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"budowa pawilonu usługowo-handlowego, m. Trzcińsko-Zdrój, obręb nr 4, dz. nr 209" 2013-03-13 12:21
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń do przeładunku i czyszczenia zboża na działce 118 obręb Klasztorne gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-03-06 10:19
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zastawki piętrzącej na działce 198/2 obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-02-28 11:45
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu usługowo-handlowego na działce 209 obręb Nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój 2013-02-25 10:01
dokument Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pn.:"budowa budynku gospodarczo-magazynowego, gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb obręb Klasztorne, dz. nr 88/2 i 88/3" 2013-01-30 09:13
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na działce 929/1 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-01-17 13:32
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce 664 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-01-17 13:31
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 4 budynków mieszkalnych na działce 309 obręb Czarnołkę gm. Trzcińsko-Zdrój. 2013-01-17 13:30
dokument Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-magazynowego na działce 88/2 i 88/3 obręb Klasztorne gm. Trzcińsko-Zdrój 2013-01-17 13:29