herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIX/234/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2013-2021. 2013-01-02 14:28
Uchwała Nr XIX/233/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2012 roku sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2013. 2013-01-02 14:25
Uchwała Nr XIX/232 /2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012 2013-01-02 14:16
UCHWAŁA NR XIX/231/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Trzcińsko-Zdrój na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2013-01-02 14:14
UCHWAŁA Nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój" 2013-01-02 14:11
UCHWAŁA NR XIX/229/2012 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości. 2013-01-02 14:08
UCHWAŁA Nr XIX/228/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-01-02 14:06
UCHWAŁA NR XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju na rok 2013. 2013-01-02 14:02
UCHWAŁA NR XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju na 2013 rok. 2013-01-02 14:00