herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XVIII/225/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2012-11-30 11:09
UCHWAŁA NR XVIII/224/2012 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na części działek nr 163 i 164 położonych w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2012-11-30 11:05
UCHWAŁA NR XVIII/223/2012 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości. 2012-11-30 11:03
Uchwała Nr XVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012 2012-12-07 13:30
UCHWAŁA Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/214/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podatku od środków transportowych. 2012-11-30 10:57
UCHWAŁA Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013. 2012-11-30 10:56
UCHWAŁA Nr XVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 2012-11-30 10:54
UCHWAŁA Nr XVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 2013-07-04 12:40