Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr II/304/2012 Burmistrza Gminy Trzcińsko ? Zdrój z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy miejscowości Gogolice" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 " Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju " w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania " Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013


 Zarządzenie Nr II/304/2012 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 12 listopada 2012 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących przedsięwzięcia inwestycyjnegoRozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy miejscowości Gogolice” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Na  podstawie  art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 128,poz.861) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz.207 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się,  jako  obowiązujące zasady (politykę)rachunkowości dotyczącą   przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy miejscowości Gogolice” w ramach działania 413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie „ Lider Pojezierza”, umowa o przyznanie pomocy Nr 00302-69360-UM1630202/11, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zobowiązuje się pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 27.02.2012 r.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 27-11-2012 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 27-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 04-12-2012 09:47