Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/168/2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój"

Uchwała Nr XII/168/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 5 marca 2012 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
t.j. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) - Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 943.262,-zł /słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote/ z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój” z udziałem środków przyznanych Gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

§2. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu środków przekazanych przez Agencje Płatniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy z Bankiem oraz udzielenia zabezpieczenia pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 21-11-2012 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 21-11-2012 08:17