Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/166/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012 oraz zmian w uchwale nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012.

Uchwała Nr XII/166/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 5 marca 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012 oraz zmian w uchwale nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, z. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 418 117 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganych kredytów - 3 317 786 zł,

2)zaciąganych pożyczek z BGK - 1 100 331 zł,

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 r.” otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 10 uchwały budżetowej na 2012 rok, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 500 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty

- 4 418 117 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, do kwoty - 201 143 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 4 350 000 zł.

§ 6. Do uchwały budżetowej nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012 wprowadza się § 15, który otrzymuje treść jak dotychczasowy § 14 uchwały budżetowej, natomiast § 14 otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Ustala się limity wydatków Gminy Trzcińsko-Zdrój na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 roku (Załącznik nr 13)”.Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 21-11-2012 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 21-11-2012 08:13