Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/158/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 127 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój.


U C H W A Ł A NR XII/ 158 /2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 05 marca 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 127

położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 128, Nr 149, poz. 887/, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie na okres kolejnych trzech lat dla dotychczasowego dzierżawcy, umowy dzierżawy na umowy dzierżawy na część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 127, o pow.30 m2, położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU NR XII/158/2012

Z DNIA 05 marca 2012r.

Pani Ewa Baraniecka zamieszkała przy ul. Al.Wolności 6/5, 74-510 Trzcińsko-Zdrój jest dzierżawcą części nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 127 o pow. 30 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój od 01.02.2004 roku.

Na przedmiotowej nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Handel Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi”.

Dnia 02.01 2012 r. umowa dzierżawy wygasła.

Mając powyższe na uwadze kontynuowanie przez w/w prowadzonej działalności stosownym jest przedłużyć umowę dzierżawy na dalsze 3 lata.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 14-11-2012 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2012 11:28