Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR II/288/2012 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej.

ZARZĄDZENIE NR II/288/2012

BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 2 i 3 i § 42 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) oraz po uzyskaniu zgody dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do oceny przydatności do dalszego użytkowania sprzętu obrony cywilnej i przeprowadzenia likwidacji sprzętu zbędnego lub zużytego, zwaną dalej Komisją w składzie:

  1. Alicja Mickiewicz - przewodniczący Komisji,

  2. Wanda Mikołajczyk - członek,

  3. Iwona Sozańska - członek.

§ 2. W pracach Komisji może uczestniczyć osoba odpowiedzialna materialnie za powierzone mienie.

§ 3. Do zadań Komisji należy:

  1. Ocena przydatności do dalszego użytkowania sprzętu obrony cywilnej,

  2. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny,

  3. Sporządzeniu wykazu zbędnego lub zużytego sprzętu, ze wskazaniem sposobu jego zagospodarowania,

  4. Sporządzenie protokołu likwidacji.

§ 4. Dokumentację z prac Komisji wraz z udokumentowaniem sposobu zagospodarowania zbędnego lub zużytego sprzętu obrony cywilnej należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

§ 5. Za całość prac Komisji oraz prawidłowość ich przebiegu odpowiada Przewodniczący Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE

Pismem Nr OC.5556.6.2012 r. z dnia 14.05.2012 r. Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zwrócił się do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury likwidacji sprzętu obrony cywilnej będącego własnością Skarbu Państwa a pozostającego w użyczeniu w Gminie Trzcińsko-Zdrój. W odpowiedzi na w/w pismo Dyrektor WBiZK pismem nr BZK-III.641.22012.Pu z dnia 18.04.2012 r. wyraził zgodę na przeprowadzenie likwidacji sprzętu obrony cywilnej w miejscu jego przechowywania.

W związku z powyższym proponuje się powołać Komisję do oceny przydatności oraz do przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 08-11-2012 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 08-11-2012 12:49