Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 212/6 o powierzchni 1.244 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój.

BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15, tel. 91 4148088, fax 91 4148103

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXXV / 365 /2009 z dnia 29 września 2009 r.

 

OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej

 

oznaczonej numerem działki 212/6 o powierzchni 1.244 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, przy ul. Chojnickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00065225/2, nie jest obciążona hipoteką.

 

Cena wywoławcza /netto/: 45.000,00 zł / słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych netto/.

 

Termin przetargu: 03 października 2012 r. o godz. 1030 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

 

Warunki:

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest ;

1/ wpłata w kasie / do godz. 1300/ lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko - Zdrój Nr 94937010200400013020040001” wadium w wysokości 4.500,00 z odpowiednim wyprzedzeniem aby najpóźniej do dnia 30 marca 2012 r. wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu.

2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

 

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1.215,00 zł,

2 / w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

3/  w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie, miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 27.08.2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 03-09-2012 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 03-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 03-09-2012 08:11