Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XV/195/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

UCHWAŁA NR XV/195/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr VI/52/99 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 16 kwietnia 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XI/ 142/11 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 r., dla terenu położonego w obrębie Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  1. Granice obszaru objętego opracowaniem zmiany Studium oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie w/w obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z ustaleniem kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania wyznaczonych obszarów.

  3. Zmiany będą wprowadzone w odpowiednim zakresie części graficznej i tekstowej Studium.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XV/195/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenu położonego  w obrębie Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w celu określenia polityki przestrzennej w gminie, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinsko-Zdrój. Obszar opracowania zmiany Studium oznacza się na załączniku graficznym do uchwały.

Z wnioskiem o wyznaczenie w „studium” terenów pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych w obszarze, którego zakres określony został w załączniku graficznym nr 1, wystąpiła firma Casa Projekt GmbH, z siedzibą Rudolf-Diesel-Str 5, 27232 Sulingen/Niemcy. Wnioskowany teren stanowi obszar otwarty z dominującą funkcją upraw rolnych o dobrej ekspozycji pod kątem wykorzystania energii wiatru.

Część strefy oddziaływania tych elektrowni wiatrowych znajdować się będzie na terenie gminy Chojna [w obrębie ewidencyjnym Kamienny Jaz] - dla tej części strefy oddziaływania rozpoczęto również procedurę planistyczną zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna.

Od strony północnej obszar opracowania styka się z obszarem przewidzianym pod lokalizację elektrowni wiatrowych na podstawie uchwały nr XII/164/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
 z dnia 05 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenów położonych w obrębach Strzeszów i Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, natomiast od południa tereny graniczą z przeznaczonymi na te same cele obszarami wg uchwały nr XI/ 142/11 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój.

Realizacja inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych na obszarze w obrębie Czarnołęka wiąże się z możliwością osiągnięcia przez gminę wielu korzyści, a w szczególności w postaci:

  1. zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,

  2. wybudowania nowych dróg dojazdowych do pól uprawnych,

  3. dwufunkcyjnego wykorzystania terenów rolnych, bez znaczącego uszczerbku dla ziemi, powierzchni ziemi uprawnej,

  4. promocji proekologicznego wizerunku Gminy, otwartej na współpracę z inwestorami,

  5. wniesienia przez Gminę wkładu do wypełnienia przez Polskę Dyrektywy Unijnej dotyczącej promowania energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 28-08-2012 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 28-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 28-08-2012 14:44