Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XV/199/2012 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej.


U C H W A Ł A NR XV/199/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567/ oraz art. 28 ust. 1 i art. 37 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm.: Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337/Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane oznaczone numerami działek: 125/1 o pow. 0,5142 ha w udziale 1/3 części i 126/1 o pow. 0,0937 ha w udziale do 1/3 części położone w obrębie Smuga gmina Trzcińsko-Zdrój w celu zbycia na rzecz współwłaścicieli nieruchomości

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XV/199/2012

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2012r.

Nieruchomości oznaczone numerami działek: 125/1 o pow. 0,5142 ha w udziale do 1/3 części oraz 126/1 o pow. 0,0937 ha w udziale do 1/3 części położone w obrębie Smuga gmina Trzcińsko-Zdrój stanowią nierozerwalną część siedliska związanego z działalnością rolniczą Pani Leokadii Truchan, która jest współwłaścicielką wymienionych wyżej nieruchomości w udziałach do 2/3 części.

Do chwili przejęcia gospodarstwa od rodziców nieruchomość była przez nich użytkowana.

Nie była i nie jest użytkowana przez osoby trzecie.

Prace remontowe budynków usytuowanych na działce były wykonywane we własnym zakresie przez współwłaścicieli nieruchomości/ zarówno na części własnej jak i na udziale do 1/3 części Gminy.

Pani Leokadia Truchan zwróciła się do Burmistrza Gminy o umożliwienie im wykupu udziału do nieruchomości.

Działając na podstawie art.37 ust.2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r./ uzasadnionym jest zbycie udziału w nieruchomości na rzecz współwłaścicielki tej nieruchomości

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 28-08-2012 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 28-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2012 14:21