Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 673 m2 / 1- 544 m2, 2- 129 m2 / przeznaczonej na cele produkcyjno-magazynowe / po byłej rozlewni wód / położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 822/5 o pow. 2.528 m2 w obrębie nr 3 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Polnej.

BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15 , tel. 91 414-80-88 , fax 91 414-81-03

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./

 

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż

 

nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 673 m2 / 1- 544 m2, 2- 129 m2 / przeznaczonej na cele produkcyjno-magazynowe / po byłej rozlewni wód / położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 822/5 o pow. 2.528 m2 w obrębie nr 3 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Polnej.

 

Cena wywoławcza: 130,000,00/ słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych /

 

Termin przetargu: 05 października 2012 r. o godz. 900 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 13.000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym Chojna O/Trzcińsko-Zdrój

Nr 94937010200400013020040001 z odpowiednim wyprzedzeniem, aby najpóźniej do dnia 02 października 2012 r. wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu

oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 400,00 zł,

2/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie, miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,  zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po  stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

 

Trzcińsko-Zdrój: dnia 22.08.2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 23-08-2012 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 23-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 23-08-2012 08:33