Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr II/210/2012 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP? dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2-Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o zatrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


 Zarządzenie Nr II/210/2012

Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój

z dnia 24 stycznia 2012 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP” dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2-Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o zatrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.   

 

Na  podstawie  art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 128,poz.861) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz.207 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się,  jako  obowiązujące zasady (politykę)rachunkowości dotyczącą   projektuIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP”dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2-Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o zatrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych umowa nr UDA - POKL.09.01.02-32-189/11-00 z dn. 03.11.2011  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 16-08-2012 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 16-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 16-08-2012 13:02