Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/197/2012 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój

 

Uchwała Nr XV/197/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 25 czerwca  2012 r.

 

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego –  Zakładu Komunalnego  w Trzcińsku-Zdroju z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z  2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy- Zakład Komunalny  w Trzcińsku-Zdroju z wpłaty do budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój nadwyżki środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego za 2011rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 15 ust 7 przyznała organowi stanowiącemu kompetencje do podjęcia uchwały zwalniającej samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego. W związku ze złożeniem pisma przez kierownika Zakładu Komunalnego  w Trzcińsku-Zdroju w dniu 11 czerwca 2012 r. z prośbą o ww. zwolnienie i pozostawienie w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego nadwyżki za rok 2011 zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 16-08-2012 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 16-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 29-08-2012 09:04