Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/196/2012 w sprawie określenia zasad wpłaty do budżetu Gminy planowanej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy Gminy Trzcińsko-Zdrój

 

Uchwała Nr XV/196/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 25 czerwca  2012 r.

 

w sprawie określenia zasad wpłaty do budżetu Gminy planowanej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy Gminy Trzcińsko-Zdrój 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)  – Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala  co następuje:

 

§ 1. Planowana wpłata do budżetu gminy przez samorządowy zakład budżetowy stanowi różnicę między sumą planowanych przychodów powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

§ 2. Zaliczkowe wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowy zakład budżetowy przekazuje do budżetu Gminy co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

§ 3. Zaliczkową wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały samorządowy zakład budżetowy dokonuje w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał.

§ 4. 1 W terminie 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu Gminy różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

2. W przypadku, gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w § 2, zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne, nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia przez samorządowy zakład budżetowy wniosku o ich zwrot.

§ 5. Przepis § 4. ust.1 ma zastosowanie również w przypadku gdy plan zakładu budżetowego nie przewiduje wpłaty do budżetu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Burmistrz Trzcińska-Zdroju przedkłada projekt uchwały w sprawieokreślenia zasad wpłaty do budżetu Gminy planowanej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Natomiast art. 16 ust.2 pkt 5 upoważnia organ stanowiący do określenia zasad wpłat tej nadwyżki.

W związku z tym, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, w którym były uregulowane zasady wpłat i rozliczenia przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych utraciło moc prawną nowe przepisy wykonawcze nie uregulowały tej kwestii, dlatego niezbędne jest uregulowanie powyższych zasad niniejszą uchwałą,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 16-08-2012 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 16-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 16-08-2012 12:02