Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR XIV /180/2012 w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku.

U C H W A Ł A    NR XIV /180/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 24 maja  2012 roku

 

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

 bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753;             z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz.1373)  Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju,

uchwala co następuje:

§ 1.W załączniku do uchwały Nr XII/152/2012 z dnia 05 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku. Wprowadza  się następujące zmiany w  „ Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012r”:

- w  § 4 ust.1 lit. a skreśla się średnik i dodaje zdanie o treści: „i umieszczanie ich w punkcie tymczasowego przetrzymywania lub w schronisku”.

      - w  § 4 ust.6 dodaje się literę c o treści: „gmina zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich

      odebranych właścicielowi lub opiekunowi, w gospodarstwie rolnym w Dobropolu 11 na       

      podstawie zawartej umowy lub porozumienia.

      - w § 5 ust.1 skreśla się kropkę i dodaje: w kwocie 5.000 zł.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Mickiewicz 26-06-2012 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2012 14:53