Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV184/2012 w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012 oraz zmian w uchwale nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012.

Uchwała Nr XIV184/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  

z dnia 24 maja 2012 roku

 w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  na rok 2012 oraz zmian w  uchwale nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  na rok 2012.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, z. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675,  z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju    uchwala, co następuje:

 

 § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 § 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

 § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                               -           3 918 117 zł,

        który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów                                                                               -           2 967 544 zł,

         2) zaciąganych pożyczek z BGK                                                                    -              882 453 zł,

         3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

            bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

            wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                               -               68 120 zł.

  § 4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 r.” po zmianach otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.Zmienia się treść § 10 uchwały budżetowej na 2012 rok, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                                                                                              -           1 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty

                                                                                                                              -           3 849 997 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, do kwoty               -              269 263 zł,

 

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty                                                                                                                              -           3 500 000 zł.

 

   § 6.Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej określającylimity wydatków Gminy Trzcińsko-Zdrój na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 roku po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

    § 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.   

  § 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Mickiewicz 26-06-2012 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2012 14:50