Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/186/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XIV/186/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju 

z dnia 24 maja  2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
t.j. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568,           z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113))  – Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

 

uchwala  co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego  do wysokości 3.236.807,- zł /słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedem  00/100/ złotych

z przeznaczeniem na:

 1) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.967.544,- zł

 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 269.263,- zł.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2021, jako źródło spłaty kredytu ustala się dochody własne budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w tych latach.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy z Bankiem oraz udzielenia zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Trzcińska-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Mickiewicz 26-06-2012 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2012 14:44