Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/151/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

U C H W A Ł A   NR XII/151/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 05 marca 2012 roku


w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 128, Nr 149, poz. 887/, oraz art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami; z 2007 r. Nr 147, poz.1033; z 2009 r. Nr 18,poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju 

uchwala,  co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój na obiektach zarządzanych przez

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.04.2012r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uzasadnienie :do uchwały Nr XII / 151 /2012 z dnia 05 marca 2011 roku w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

         Na terenach wiejskich znajdują się urządzenia i obiekty zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zarządzane przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o.   

 Spółka ta wystąpiła o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wykonując delegację art.24 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Burmistrz Gminy

Trzcińsko-Zdrój przedkłada projekt uchwał w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

         Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zarządzanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na okres 12 miesięcy od dnia 10.04.2012 roku do dnia 09.04.2013 roku, oraz określa warunki jej stosowania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 03-04-2012 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 03-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Misiun 03-04-2012 14:36