Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/149/2012 w sprawiezatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju na 2012 rok.

U C H W A Ł A   NR XII/149/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 05 marca 2012r.

w sprawiezatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju na 2012 rok.

                  Na podstawie art.21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 128, Nr 149, poz. 887), oraz § 66 ust. 1 Statutu Gminy, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

 

§1. Zatwierdza się plany pracy dwóch komisji stałych Rady Miejskiej na 2012 rok, dla:

1.      Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Budżetu

2.Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

 według załączników   Nr  1 i 2  do niniejszej uchwały.

                                                       

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/ 149 /2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 05 marca 2012 roku.

 

Plan pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na rok 2012

 

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

1.

Stan dróg w gminie, odśnieżanie, poniesione nakłady w okresie zimowym (możliwość dofinansowania)

I kwartał

Burmistrz

2.

Remonty budynków, mieszkań komunalnych wykonanych w 2011r. i plan na 2012r (założenia, plan pracy Zakładu Komunalnego na 2012r.)

I kwartał

Burmistrz

3.

Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami

I kwartał

Burmistrz

4.

Informacja o przyznanych dotacjach pomocowych oraz informacja o realizacji inwestycji gminnych

I kwartał

Burmistrz

5.

Informacja o stanie melioracji pozostającej w zakresie Gminy Trzcińsko-Zdrój

I kwartał

Burmistrz

6.

Promocja gminy, rozwój turystyki i agroturystyki

 

Burmistrz

7.

Założenia plan pracy Zakładu Komunalnego na 2012r

  • Wodociągi
  • Kanalizacja w gminie

II kwartał

Kierownik Zakładu Komunalnego B. Wróbel

8.

Rozpatrzenie, udzielenie absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu za 2011r.

II kwartał

Komisja Rewizyjna

9.

Stan przygotowania plaży i miejsc do kąpieli – wypoczynek letni

II kwartał

Burmistrz

10.

Umorzenia – przesunięcia płatności podatków za I półrocze 2011r. informacja o współpracy z rolnikami

III kwartał

Burmistrz

11.

Informacje dotyczące poprawy infrastruktury dróg w gminie. Analiza wykonania chodników i dróg w gminie Trzcińsko – Zdrój w 2012r

III kwartał

Burmistrz

12.

Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych

 

III kwartał

Burmistrz

13.

Realizacja planu sprzedaży nieruchomości za I półrocze 2012r.

III kwartał

Burmistrz

14.

Opiniowanie propozycji podatkowych na 2013r.

 

IV kwartał

Burmistrz

15.

Praca nad projektem budżetu, wypracowanie wniosków i założeń gminy na 2013r.

 

IV kwartał

Burmistrz

16.

Opracowanie planu pracy komisji na rok 2013.

 

IV kwartał

Komisja Rewizyjna

17.

Podsumowanie pracy Komisji

 

IV kwartał

Przewodniczący komisji

18.

Opiniowanie projektów uchwał

wg potrzeb

Burmistrz

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały XII/ 149 /2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 05 marca 2012 roku.

 

Plan pracy komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2012 rok.

 

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

 

 1.

Informacja z działalności świetlic wiejskich

I kwartał

Burmistrz

2.

Sprawozdanie dot. poziomu bezpieczeństwa w gminie za 2011 rok.

I kwartał

Posterunek policji

3.

Informacja z działalności OPS i przedstawienie planu pracy na 2012r

I kwartał

Kier. OPS

4.

Informacja dot. funkcjonowania

Hali Widowiskowo- Sportowej, oraz Boisk Orlik na 2012r.

II kwartał

Burmistrz

5.

Informacja o stanie bezrobocia w gminie i działania zmierzające do jego zmniejszenia

II kwartał

Burmistrz

6.

Informacja o stanie przygotowań do organizacji

„Dni Trzcińska”

II kwartał

Dyr. TCK

 

7.

Projekty organizacyjne placówek oświatowych i przedszkola

II kwartał

Z- za Burmistrz

Dyr. Przedszkola

8.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2012r w zakresie działalności komisji

III kwartał

Burmistrz

9.

Sprawozdanie z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego ( dowozy, wykonane remonty, doposażenie w sprzęt dydaktyczny)

III kwartał

Kierownik ZEAS

10.

Informacja dot. planu dożywiania uczniów w gminie

III kwartał

Kier. OPS

 

11.

Informacja o planowanych remontach placówek oświatowych w roku następnym

IV kwartał

Burmistrz

12.

Informacja z działalności OPS w roku bieżącym i zapotrzebowanie na środki w roku 2013

IV kwartał

Kier. OPS

13.

Informacja z działalności TCK w 2012 roku i zapotrzebowanie na środki w roku 2013

IV kwartał

Dyr. TCK

 

14.

Informacja o funkcjonowaniu Przedszkola Miejskiego w 2012 roku i zapotrzebowanie na środki w 2013r.

IV kwartał

Dyr. Przedszkola

15.

Informacja o realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i funkcjonowaniu świetlic opiekuńczo wychowawczych oraz przedstawienie programu GKRPA na 2013r.

IV kwartał

Przew. Komisji Rozw. Prob. Alkoholowych

16.

Informacja o projekcie budżetu na rok 2013

IV kwartał

Burmistrz

17.

Sprawozdanie z pracy komisji

IV kwartał

Przewodniczący komisji

18.

Opiniowanie materiałów sesyjnych

wg potrzeb

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 03-04-2012 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 03-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Misiun 03-04-2012 14:31